Język chiński ma specjalne słowo na „nabożność synowską” – jest to „Xiao”. To bardzo ceniona zaleta, na którą składają się: posłuszeństwo wobec rodziców i starszego rodzeństwa, szacunek wobec